Diller

ÖRNEK HAZIRLAMA LABORATUVARI

ÖRNEK HAZIRLAMA LABORATUVARI

Bu laboratuvarda petrografik, jeokimyasal ve paleontolojik tayinler için örnekler hazırlanmaktadır.

Laboratuvar şu ünitelerden oluşmaktadır;

*İnce kesit hazırlama ünitesi

*Parlak kesit hazırlama ünitesi

*Kırma ve öğütme ünitesi

Türkçe