Diller

HİDROJEOLOJİ LABORATUVARI

HİDROJEOLOJİ LABORATUVARI

Jeoloji mühendisliği hidrojeoloji labortuvarında aşağıda verilen çalışmalar yürütülmektedir.

Sıkılaşmamış malzemede porozite ve permeabilite tayini; Merck marka Spektroquant su analiz cihazı ile sularda pek çok elementin tayini; YSİ marka portatif kondüktivimetre ile yüzey ve yeraltı sularında elektriksel iletkenlik, sıcaklık ve pH ölçümü; su örnekleme cihazı ile göl, akarsu ve kuyularda değişik seviyelerde su örneklerinin alınması. 

Türkçe