Diller

Jeokimya Laboratuvarı

JEOKİMYA LABORATUVARI

Bölümümüzde bu laboratuvar kapsamında;

Nova 60 Spektroquant cihazıyla, arazide ve laboratuvarda suların kimyasal analizi yapılmaktadır.

Alev Spektrofometre cihazıyla, çözeltide Ca, K, Na, Ba, Li elementlerinin konsantrasyonu belirlenebilmektedir. Aynı zamanda pH, EC ve T ölçümleri yapılabilmektedir.

X-MET 8000 Expert Geo Maden portatif XRF cihazı ile katı örneklerde (kayaç) element değerleri saptanarak jeokimyasal çalışmalara ışık tutulmaktadır. 

zzzz.jpeg

Bu cihazların yanısıra Jeokimya Laboratuvarı'nda ağır sıvılarla mineral ayırımı,  jeokimyasal analizler için örnekleri analizlere hazırlamak amacıyla öğütme, eleme ve çözünleştirme işlemleri yapılmaktadır.

 

Türkçe