Diller

Mikroskopi Laboratuvarı

MİKROSKOPİ LABORATUVARI

Bölümümüz dahilinde 89 m2 lik alana sahip, içerisinde 13 adet polarizan mikroskop olan bir adet mikroskopi laboratuvarı bulunmaktadır. 

  

Jeoloji mühendisliği mikroskopi laboratuvarında aşağıda verilen çalışmalar yürütülmektedir;

  1. Kayaç yapıcı mineraller ve optik özelliklerini belirlenmesi
  2. Kayaç isimlerinin (mağmatik, metamorfik ve sedimanter) ve metamorfik/ mağmatik ortamların belirlenmesi
  3. Paleontolojik çalışmaların yapılması
  4. Kayaçların fosil içerikleri ve ortam analizin yapılması
  5. Sedimanter kayaçlar ve sedimanter ortamların belirlenmesi

  

Türkçe