Diller

Makroskopi Laboratuvarı

MAKROSKOPİ LABORATUVARI

Bölümümüzde bir adet 100 m2 lik alan içerisinde sedimanter, magmatik ve metamorfik kayaçlara ait örneklerin bulunduğu makroskopi laboratuvarı bulunmaktadır.

  

Jeoloji mühendisliği bölümü makroskopi laboratuvarında aşağıda belirtilen konularla ilgili uygulama dersleri yapılmaktadır. Bu amaçla laboratuvarda bulunan örneklerden yararlanarak;

  1. Mineral Tanımlamaları

  2. Fosil Tanımlamaları

  3. Mağmatik (Derinlik, Yarı derinlik, Volkanik (Yüzey) ) kayaç tanımlamaları

  4. Metamorfik Kayaç Tanımlamaları

  5. Sedimanter Kayaç Tanımlamaları yapılmaktadır.
     

   
   

 

Türkçe