Diller

4. YIL DERSLERİ

                                                             4. YIL DERSLERİ

7.Dönem Zorunlu Dersler

Optik Kodu

Ders Kodu

Dersin Adı

Türü

Dili

T+U+K

AKTS

4550

JMÜ 493

Mesleki Uygulama 2

Zorunlu

 Türkçe

  0-2-0

4

4650

JMÜ 443

Hidrojeoloji

    Zorunlu

 Türkçe

  2-2-3

5

4660

JMÜ 405

Jeolojik Tasarım

    Zorunlu

 Türkçe

  1-2-2

5

4511

JMÜ 403

İş Hukuku

    Zorunlu

 Türkçe

  2-0-2

2

4512

SEÇ 401

Jeolojik Miras

    Seçmeli

 Türkçe

  2-0-2

2

4513

SEÇ 403

İş Hukuku

    Seçmeli

 Türkçe

  2-0-0

2

4514

SEÇ 405

Petrol Jeolojisi

    Seçmeli

 Türkçe

  2-0-2

2

4515 SEÇ 407 Maden Mikroskopisi     Seçmeli Türkçe   2-0-2      2

4516

SEÇ 409 Türkiye Jeolojisi    Seçmeli Türkçe   2-0-2      2
4517 SEÇ 411 Deprem Jeolojisi    Seçmeli Türkçe   2-0-2      2

4518

SEÇ 413 Jeoteknik Arazi 

Deneyleri
   Seçmeli Türkçe   2-0-2      2
4519 SEÇ 415 Karst Hidrojeolojisi    Seçmeli Türkçe   2-0-2      2
4521

 

SEÇ 417 Jeotermal Enerji   Seçmeli

Türkçe

  2-0-2 

     2

4522 SEÇ 419 Jeokimyasal Analiz   Seçmeli Türkçe   2-0-2      2
4523 İKT 415 Ekonomi   Seçmeli Türkçe   2-0-2      2
4524 İŞL 457 Fikri ve Sinai

Mülkiyet
  Seçmeli Türkçe   2-0-2     2
4525 SYE 427 İlk Yardım   Seçmeli  Türkçe   2-0-2     2
4820 RTV 223 Sözlü Anlatım   Seçmeli  Türkçe   2-0-2     2
4526 İŞL 453 İşletme Yönetimi   Seçmeli  Türkçe    2-0-2     2
  Toplam            30

8.Dönem Zorunlu Dersler

Optik Kodu

Ders Kodu

Dersin Adı

Türü

Dili

T+U+K

AKTS

4160

JMÜ 408

Bitirme Projesi

Zorunlu

 Türkçe

  0-2-1

6

4011

JMÜ 440

Maden Arama ve 

Değerlendirme

    Zorunlu

 Türkçe

  2-2-3

5

4020

JMÜ 446

Mühendislik Jeolojisi

    Zorunlu

 Türkçe

  2-2-3

5

4012

SEÇ 402

Tıbbi Jeoloji

    Zorunlu

 Türkçe

  2-0-2

2

4013

SEÇ 404

Gemoloji

    Seçmeli

 Türkçe

  2-0-2

2

4014

SEÇ 406

Endüstriyel

Hammaddeler

    Seçmeli

 Türkçe

  2-0-0

2

4015

SEÇ 408

Türkiye Maden

Yatakları

    Seçmeli

 Türkçe

  2-0-2

2

4016 SEÇ 410 Maden İşletmeciliği

ve Cevher Hazırlama
    Seçmeli Türkçe   2-0-2      2

4017

SEÇ 412 Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Jeolojisi
   Seçmeli Türkçe   2-0-2      2
4018 SEÇ 414 Tektonik ve 

Sedimantasyon
   Seçmeli Türkçe   2-0-2      2

4019

SEÇ 416 Jeolojik Doğal 

Afetler
   Seçmeli Türkçe   2-0-2      2
4021 SEÇ 418

Arazi Uygulamaları 1

(Mühendislik Yapıları)

   Seçmeli Türkçe   2-0-2      2
4022 SEÇ 420 Arazi Uygulamaları 2

(Mühendislik Yapıları)
  Seçmeli

Türkçe

  2-0-2 

     2

4024 SEÇ 424 Jeoloji Mühendisliğinde

Yönetim
  Seçmeli Türkçe   2-0-2      2
4023 SEÇ 422 Mühendislik Jeolojisinde

Modelleme
  Seçmeli Türkçe   2-0-2      2
4025 SEÇ 428 Kuyu Hidroliği   Seçmeli Türkçe   2-0-2     2
4026 SEÇ 430 Hidrojeokimya   Seçmeli  Türkçe   2-0-2     2
4027 ÇEK 450 Yönetim Sosyolojisi   Seçmeli  Türkçe   2-0-2     2
4028 KAM 450 Toplam Kalite

Yönetimi
  Seçmeli  Türkçe    2-0-2     2
4029 İŞL 452 Girişimcilik   Seçmeli  Türkçe   2-0-2     2
4031 RTV 434 Fotoğrafçılık   Seçmeli  Türkçe   2-0-2     2
4410 JMÜ 402 Mühendislik

Etiği
  Seçmeli  Türkçe  2-0-2      2
  Toplam            30

 

 

Türkçe