Diller

3. YIL DERSLERİ

                                                             3. YIL DERSLERİ

5.Dönem Zorunlu Dersler

Optik Kodu

Ders Kodu

Dersin Adı

Türü

Dili

T+U+K

AKTS

3540

JMÜ 305

Sedimantoloji

Zorunlu

 Türkçe

  2-0-2

4

3511

JMÜ 391

Jeofizik

    Zorunlu

 Türkçe

  2-0-2

4

3512

JMÜ 395

Petrografi

    Zorunlu

 Türkçe

  2-2-3

5

3513

JMÜ 397

Jeokimya

    Zorunlu

 Türkçe

  2-2-3

5

3514

SEÇ 301

Fotojeoloji

    Seçmeli

 Türkçe

  2-0-2

2

3515

SEÇ 303

Jeoistatistik

    Seçmeli

 Türkçe

  2-0-0

2

3516

SEÇ 305

Mermer Teknolojileri

ve Teknikleri

    Seçmeli

 Türkçe

  2-0-2

2

3517 SEÇ 307 Jeomorfoloji     Seçmeli Türkçe   2-0-2      2

3518

SEÇ 309 Jeomekanik    Seçmeli Türkçe   2-0-2      2
3519 SEÇ 311 Çevre Jeolojisi    Seçmeli Türkçe   2-0-2      2

3521

SEÇ 313 Çevre ve Mineraloji    Seçmeli Türkçe   2-0-2      2
3912 SEÇ 339 İleri Mesleki İng. 1    Seçmeli Türkçe   2-0-2      2
  Toplam            30

6.Dönem Zorunlu Dersler

Optik Kodu

Ders Kodu

Dersin Adı

Türü

Dili

T+U+K

AKTS

3221

JMÜ 380

Jeolojik Harita

Alımı

Zorunlu

 Türkçe

  0-4-2

5

3222

JMÜ 382

Petroloji

    Zorunlu

 Türkçe

  2-2-3

5

3223

JMÜ 384

Maden Jeolojisi

    Zorunlu

 Türkçe

  3-0-3

4

3410

JMÜ 386

Saha Jeolojisi

    Zorunlu

 Türkçe

  1-2-2

4

3225

JMÜ 388

Kaya ve Zemin

Mekaniği İlkeleri

    Zorunlu

 Türkçe

  3-0-3

4

3226

SEÇ 302

Doğal Yapı Taşları

    Seçmeli

 Türkçe

  2-0-0

2

3227

SEÇ 304

Katı Yakıtlar

    Seçmeli

 Türkçe

  2-0-2

2

3228 SEÇ 306 Çevre Jeokimyası     Seçmeli  Türkçe   2-0-2      2

3229

SEÇ 308 Jeotektonik     Seçmeli Türkçe   2-0-2      2
3231 SEÇ 310 Göl Jeolojisi    Seçmeli Türkçe   2-0-2      2

3232

SEÇ 312 Sondaj Tekniği    Seçmeli Türkçe   2-0-2      2
3233 SEÇ 314 Müh. Jeo. Har.    Seçmeli Türkçe  2-0-2     2
3430 SEÇ340 İleri Mesleki İng. 2   Seçmeli Türkçe

 2-0-2

    2
  Toplam             30

 

 

Türkçe