Diller

Genel Bilgi

Bölüm Hakkında

    Jeoloji Mühendisliği Bölümü, bilimin gelişmesine katkıda bulunmak, bölgenin ve ülkemizin teknik ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla temel ve uygulamalı araştırmalar yaparak öğrencilerine genel ve mesleki eğitim vermektedir. Bu amaç doğrultusunda bölümümüz, "Jeoloji Mühendisliği" ile ilgili konularda problem tanımlama, probleme çözüm üretme, bir ekibin parçası olarak çalışabilme ve liderlik yapma gibi özellikler gerektiren ortamlarda çalışabilecek mühendisler yetiştirmeyi ilke edinmiştir.
     Üniversitemizin içinde yer aldığı Fırat havzası mühendislik yapıları ve yeraltı kaynakları bakımından zengindir. Ayrıca bölgemiz 1. derecede deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Bu çerçevede program, öncelikle bölgemizin kaynaklarının araştırılması ve kalkınmasına yönelik insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu konularda çalışacak mühendislere ülkemiz çapında da gereksinim olduğu göz önüne alındığında kurumumuzun amaçlarının bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarıyla uyum içerisinde olduğu açıktır. Doğrudan kurum özgörevinde yer almamakla birlikte mezunlarımın mutlu ve başarılı bir yaşam sürmeleri de bölüm hedeflerimiz içerisindedir. 
 

Tarihçe ve Gelişim

   Jeoloji Mühendisliği bölümü, 1977 yılında Fen Fakültesi bünyesinde kurularak eğitim-öğretime başlamış ve 1982 yılında 2547 sayılı yasa ile Mühendislik Fakültesi'ne bağlanmıştır. Akademik faaliyetleri 1985 yılına kadar Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, MTA Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlardan gelen öğretim üyelerinin destekleriyle yütülmüş, bu süreç içinde kısmen kendi bünyesinde yetişen, kısmen dışarıdan gelen akademisyenlerle kadrosunu tamamlamıştır. Günümüzde 20 öğretim üyesi, 17 araştırma görevlisiyle hizmet vermektedir. Bölümümüzde 5 adet idari personel ile 2 adet hizmetli görev yapmaktadır. Lisans öğrenci kontenjanı sadece örgün öğretim 20 adettir. 

   1990 yılında günümüzdeki binasına taşınan Jeoloji Mühendisliği bölümü, 6 derslik, Mikroskopi, Makroskopi, Kaya ve Zemin Mekaniği, Jeokimya, Hidrojeoloji, Sedimantoloji ve örnek hazırlama laboratuvarları, Bilgisayar odası, ince kesit atölyesi, Seminer Salonu, 1 adet çalışma odası, toplantı salonu ve öğrenci kafetaryası hacimsel imkanlarıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Misyon ve Vizyonu

    Vizyonumuz, ülkemiz ve dünyadaki diğer Jeoloji Mühendisliği bölümlerindeki seviyede eğitim kalitesi vererek, verdiği eğitim-öğretimin ürettiği bilgi ve teknolojinin ulusal ve evrensel kalkınmaya belirgin katkılarda bulunacak bir bölüm olmasıdır.

   Misyonumuz, yer kürenin yapısı ve evrimini anlamaktan yola çıkarak; Doğal kaynakların ortaya konması, Doğal afet zararlarının en aza indirmesi, Doğal çevrenin korunması, Mühendislik uygulamarına temel oluşturan jeolojik ortamların incelenmesi, konularında çalışmalar yapan, evrensel ve güncel bilgi ile donatılmış, disiplinler arası çalışma becerisine sahip, yaratıcı jeoloji mühendislerini ve araştırıcıları yetiştirmek, konusunda uzman akademisyen kadrosuyla özgür araştırmacılar yapmak ve sonuçlarını yayarak paylaşmak; Uygulayıcı kuruluşlar ile işbirliği yaparak, kamu ve endüstriye bilimsel destek sağlamaktır.

 

Türkçe