Diller

Genel Bilgi

YÜKSEK LİSANS (TEZLİ) PROGRAMI

Jeoloji mühendisliği yüksek lisans programı, alanında uzman yer bilimcilerinin, özel sektörde ve yüksek öğretim kurumlarındaki jeoloji mühendislerinin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte tasarlanmıştır. Ayrıca, bu program farklı akademik disiplenlerde çalışan nitelikli öğrencilere, Jeoloji mühendisliği alanında ileri seviyede eğitim alma fırsatı da sunmaktadır. Yükseklisans öğrencileri yapısal jeoloji-tektonik (Elazığ ve çevresinin depremselliği, doğu anadolu fay (DAF) sistemi), ekonomik maden yatakları (metalik madenler, altın, bakır, krom vs.), araziyi üç boyutlu yorumlama ve modelleme, coğrafi bilgi sistemleri (GIS), jeolojik haritalama, elazığ ve çevresine ait volkanik faaliyetler ve jeolojik özellikleri, baraj, yol yapımı, su ve çevre kirliliği gibi jeolojik alan ve konularda uzmanlaşabilmektedirler.
 
Üniversite ve program gereklerini yerine getiren lisansüstü öğrencilerine jeoloji mühendisliği alanında Yükseklisans (MS) derecesi verilir. Bu programdaki öğrencilerin Jeoloji Mühendisliği konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını, genişletilmiş ders ve ödev gerekliliklerini yerine getirerek göstermeleri gerekmektedir. 
 

DOKTORA (TEZLİ) PROGRAMI

Jeoloji mühendisliği doktora programı, jeoloji mühendisliği yükseklisans programını tamamlamış öğrencilerin kendi alanlarında ileri seviyede uzmanlaşmak isteyen yerbilimcilerinin öncelikli olarak akademik disiplinlerde çalışabilecek nitelikte olmak üzere kendi alanında çok daha ileri seviyede eğitim alma fırsatı sunmaktadır. Doktora programı öğrencileri jeoloji mühendisliğinin önemli alanlarında (yapısal, stratigrafi, sedimantoloji, maden yatakları, su ve çevre kirliliği, volkanik faaliyetler, cevher aramaları, petrografi, baraj, yol, zemin etüdü vs.) ulusal ve uluslararası yayın ve bildiri yapılmaya teşvik edilmektedir.
 
Üniversite ve program gerekliliklerini yerine getiren lisansüstü öğrencilerine Doktora (Ph. D.) derecesi verilir. Bu program öğrencilerinin jeoloji mühendisliği konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını, genişletilmiş ders, ödev gerekliliklerini yerine getirerek göstermeleri gerekmektedir.

 

Türkçe