Diller

Genel Bilgi

LİSANS PROGRAMI

  Jeoloji Mühendisliği Lisans Programı öğrencilerine sürekli gelişim anlayışıyla lisans eğitimi veren, bilimsel araştırmalar yapan, birikimini toplumun yararına sunan, bölüm mezunlarını iş ve bilim dünyasında en aranılanlar olacak şekilde mesleki bilgilerle donatılmış, çağdaş, girişimci, kendine güvenen, uluslararası düzeyde bilgilere sahip mezunlar yetiştirmektir.
   Programımızda 4 anabilim dalında eğitim-öğretim yürütülmekte ve araştırmalar yapılmaktadır;
 • Genel Jeoloji
 • Mineraloji-Petrografi
 • Maden Yatakları-Jeokimya
 • Uygulamalı Jeoloji
Dört yıllık eğitim-öğretimin ilk iki yılında ağırlıklı olarak mühendislik ve fen dersleri, son iki yılında meslek dersleri ve uygulamaları yapılmaktadır. Lisans öğrencileri son iki yılın bahar yarıyılında (her sınıfta ortalama 10 toplam lisans öğretiminde 20 gün) Elazığ ve komşu illerdeki jeolojik yapılara ve işletmelere götürülerek uygulamalı öğrenmeleri sağlanmaktadır. Lisans öğreniminin son yarıyılında her öğrencinin teorik/pratik bitirme ödevi yapması ve ikinci sınıftan sonra ilgili kurumlarda toplam 40 iş günü staj zorunluluğu vardır.

PROGRAMIN EĞİTİM AMAÇLARI

   Jeoloji Mühendisliği lisans programında, dünyanın içinde ve üzerinde gerçekleşen tüm olguları gözlemleme ve yorumlama işini uğraş edinen jeoloji biliminin veri, teknik ve ilkelerini her türlü mühendislik kullanıma sunabilen, proje alanının 4 boyutlu (x-y-z-t) jeolojik modelini hazırlayabilen, eğitimi ve pratik bilgi ile yer kabuğunu oluşturan malzemeyi tanımlayabilen, sorunları önceden belirleyen ve sorunlara karşı mühendislik çözümleri geliştirebilen jeoloji mühendisleri yetiştirmek yenilikçi yaklaşımla temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak ve birikimini konu ile ilgili tüm sektörlerin (madencilik, sanayi, tıp, savunma, enerji, inşaat vb) ve toplumun faydasına sunmayı amaç edinmiştir.

  Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği lisans programı mezunlarının aşağıdaki yeterliliğe ve niteliğe sahip olmaları hedeflenmektedir. 

 1. Program mezunlarının özel, resmi kurum ve kuruluşlarda çalışabilme özelliğinde öncekilendirme;

 Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun Jeoloji Mühendislerinin yurt içindeki çalışma alanlarının önemlileri şunlardır;

Resmi Kurumlar; MTA, DSİ, Köy Hizmetleri, TKİ, İller Bankası, T.P.A.O, Karayolları, Üniversiteler, Belediyeler.

Özel Kurumlar; Baraj, otoyol, sondaj ve enjeksiyon alanlarındaki büyük mühendislik firmaları.

Mühendislik bürolarında; Temel ve Zemin Etüdü, su, maden, taşocağı araştırmaları, metalik maden ve endüstriyel hammaddeler (cam, döküm ve inşaat kurumu, çeşitli killer, mermer) aramaları vb. 

 2. 21. yy'da profesyonel olarak rol almayı gerektiren yeteneklere sahip olma

 3. Bölgesel anlamda Jeoloji Mühendisliği alanında yetenekli insan kaynakları sağlayıcısı olarak yere lsektör yatırımlarının artmasını sağlama

PROGRAM ÇIKTILARI

 1. Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini jeoloji mühendisliği alanında kullanabilme becerisinin kazanılması (MÜDEK 3-a).
 2. Jeoloji mühendisliğiyle ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri tanımlama, analiz etme, formüle etme ve çözümleme becerisinin kazanılması (MÜDEK 3-a, c, e).
 3. Karmaşık sistemleri tasarlayabilme, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme ve yaratıcı sonuçlara sentez yoluyla varabilme yeteneğinin kazanılması (MÜDEK 3-a, b, e).
 4. Var olan teknolojileri uygulama, geliştirme ve yeni teknolojilere uyum sağlama yeteneğinin kazanılması (MÜDEK 3-f).
 5. Ekip çalışmasına uyum sağlama ve ekip liderliği yapabilme becerisinin kazanılması (MÜDEK 3-e).
 6. Kolay ve etkin yazılı-sözlü iletişim sağlayıp bilgiyi paylaşabilme yeteneğinin kazanılması (MÜDEK 3-f, g, d).
 7. Mühendislik mesleğini etik ve sosyal değerler doğrultusunda uygulama anlayışının kazanılması (MÜDEK 3-i).
 8. Kalite konularında bilgi sahibi olunması (MÜDEK 3- k, j).
 9. Bağımsız karar verme ve yaratıcılık becerisinin kazanılması (MÜDEK 3b, c, g).
 10. Mühendislik problemleri çözümlerinde sağlık, güvenlik ve çevre gibi toplumsal ve küresel sorunlar hakkında bilgi sahibi olunması (MÜDEK 3- k, j).
 11. Yaşam boyu eğitim ve öğrenme yeteneğinin kazanılması (MÜDEK 3-k, h).
 12. Kalite ve çevre bilinci.
 

 

Türkçe