Diller

Akademik Personel

Genel Jeoloji Anabilim Dalı

   İletişim Bilgileri Araştırma Alanları
resim_519.jpg Prof. Dr. Ercan AKSOY E-posta :eaksoy@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000/ 5974
kişisel web sayfası
Stratigrafi, Tektonik
resim_660.jpg
 
Doç. Dr. Calibe KOÇ TAŞGIN

E-posta :calibekoc@firat.edu.tr,
calibekoc@hotmail.com

Tel :424-2370000-5976
kişisel web sayfası

Sedimantoloji, Sedimanter Petrografi,
Stratigrafi, Sismitler
447.jpg
 
Doç. Dr. Hasan ÇELİK
 
E-posta :hasancelik@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5980
kişisel web sayfası
Stratigrafi, Türbiditler, Derin denizel çökeller, kanal dolguları
Kanyonlar ve Tektonik (Doğrultu Atımlı Faylar),
 

8bbb2f7a-9378-475e-bc10-4db3e3b4351d.jpg
Arş. Gör. Dr. Mahmut
PALUTOĞLU

 
E-posta :mpalutoglu@firat.edu.tr,
mpalutoglu@gmail.com

Tel : 424-2370000-5987
kişisel web sayfası
Jeofizik, Depremsellik

resim_1703.jpg
Arş. Gör. Dr. Serap ÇOLAK EROL
 
E-posta :serapcolak@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5995
kişisel web sayfası

Tektonik
Doğrultu atımlı faylar ve havzaları 
Morfo-tektonik
Travertenler


resim_1769.jpg
 Arş. Gör. Dr. Sibel KAYĞILI
 
E-posta :skaygili@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5962
kişisel web sayfası
GENEL JEOLOJİ- PALEONTOLOJİ-BENTİK FORAMİNİFERLER
 
resim_1992.jpg
 

Arş. Gör. Dr. Mehmet KÖKÜM

E-posta :mkokum@firat.edu.tr, mehmetkokum@hotmail.com
Tel : 424-2370000-5963
kişisel web sayfası

Active Tectonics, Deformation of Plate Using GPS, Earthquake, Neotectonic and Structural Geology, Kinematic Analysis

41305907_2287734814570022_2766328267156750336_o.jpg Arş. Gör Onur ALKAÇ E-posta :oalkac@firat.edu.tr, onur.alkac@gmail.com
Tel : 424-2370000-5954
kişisel web sayfası
Sedimantoloji, Sedimanter havzalar, Stratigrafi, Türbiditler, Derin denizel çökeller ve kanal dolguları, Neotektonik
 resim_2036.jpg
 
Arş. Gör. Elif AKGÜN
 
E-posta :efiratligil@firat.edu.tr
eliffiratligil@gmail.com

Tel :424-2370000-5993
kişisel web sayfası

Genel Jeoloji, Kinematik, Tektonik,
Neotektonik, Aktif Tektonik

 

Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı

     İletişim Bilgileri Araştırma Alanları

resim_541.jpg
Prof. Dr. Ahmet SAĞIROĞLU E-posta :  sagiroglu@firat.edu.tr
sagirogluahmet@hotmail.com

Tel : 424-2370000-6075
kişisel web sayfası
Maden Yatakları, Jeokimya,
Endüstriyel Hammaddeler
WhatsApp Image 2018-12-11 at 10.03.17.jpeg
 
Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ E-posta :  asasmaz@firat.edu.tr
asasmaz_66@hotmail.com

Tel :424-2370000-5950
kişisel web sayfası
Maden Yatakları-Jeokimya
resim_654_0.jpg
 
Prof. Dr. Leyla KALENDER
 
E-posta :  leylakalender@firat.edu.tr,
leylakalender@windowslive.com

Tel : 424-2370000-5984
kişisel web sayfası

Maden Yatakları- Jeokimya

resim_590.jpg
 
Doç. Dr. Dicle BAL AKKOCA E-posta :  diclebal@hotmail.com
dbal@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000-5956
kişisel web sayfası
Kil, endüstriyel hammaddeler,
jeokimya
28908459_10156304875869489_90364064_n.jpg
 
Doktor Öğretim Üyesi Mehmet ALTUNBEY
 
E-posta :  maltunbey@firat.edu.tr
mehmetaltunbey@hotmail.com

Tel : 424-2370000-5981
kişisel web sayfası

Maden Yatakları - Jeokimya

resim_1598.jpg
 
Arş. Gör. Dr. Nevin ÖZTÜRK
KONAKÇI

 
E-posta :  nevinozturk@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5956
kişisel web sayfası
Maden Yatakları-Jeokimya
resim_1771.jpg
 
Arş. Gör. Hatice KARA
 
E-posta :  haticekara@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5965
kişisel web sayfası

Maden Yatakları - Jeokimya

resim_2044.jpg
 
Arş. Gör. Yusuf KARGINOĞLU
 
E-posta :  ykargin@firat.edu.tr
ykarginoglu@gmail.com

Tel : 424-2370000-5989
kişisel web sayfası
---

Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı

     İletişim Bilgileri Araştırma Alanları
resim_1769_0.jpg
 
Prof. Dr. A.Feyzi BİNGÖL (EMEKLİ) E-posta :  fbingol@firat.edu.tr
afbingol@gmail.com

Tel : 424-2370000-5973
kişisel web sayfası
Mineraloji-petrografi, magmatism, volkanism, metamorfizm
  IMAG0222.jpg Prof. Dr. Melahat BEYARSLAN E-posta :  mbeyarslan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5985
kişisel web sayfası
Mineraloji-petrografi
   resim_542.jpg
Doç. Dr. Sevcan KÜRÜM

E-posta :  skurum@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000-5992
kişisel web sayfası

Magmatik kayaçlar Petrografisi

IMG_0096_0.jpg

Doç. Dr. Bünyamin AKGÜL

E-posta :  bakgul@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000-5988
kişisel web sayfası

Mineroloji Petrografi

 dkkkkklll.jpg
 
Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Didem KILIÇ
 
E-posta :  adkilic@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5969
kişisel web sayfası
ofiyolit, metamorfik petrografi,petroloji
 
 
Doktor Öğretim Üyesi Esra ÖZEL YILDIRIM
 
E-posta :  eozel@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5964
kişisel web sayfası
Mineraloji-Petrografi
 
 
Doktor Öğretim Üyesi Melek URAL
 
E-posta :  melekural@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5960
kişisel web sayfası
Mineraloji-Petrografi
resim_1770.jpg
 
 Arş. Gör. Dr. Mehmet Ali ERTÜRK
 
E-posta :  maerturk@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5958
kişisel web sayfası
Mineraloji-Petrografi-Petroloji
resim_1892.jpg
 
Arş. Gör. Mustafa Eren RİZELİ
 
E-posta :  merizeli@firat.edu.tr
m.erenrizeli@gmail.com

Tel : 424-2370000-5961
kişisel web sayfası
Mineraloji-Petrografi, Ofiyolitler, Manto Peridotitleri ve Platin Grubu Elementler (PGE)
resim_1993.jpg Arş. Gör. İsmail YILDIRIM
 
E-posta :   iyildirim@firat.edu.tr
ismaill.yildirimm@gmail.com

Tel : 424-2370000-5970
kişisel web sayfası
Mineraloji - Petrografi - Kil Mineralojisi
 
resim_2037.jpg Arş. Gör. Gizem ARSLAN
 
E-posta :g.arslan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5972
kişisel web sayfası
Mineraloji - Petrografi 
IMG-0063.JPG Arş. Gör. Abdullah SAR
 
E-posta :   asar@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5993
kişisel web sayfası

 

Mineroloji-Petrografi
Granitoidler

 

Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı

     İletişim Bilgileri Araştırma Alanları
resim_190.jpg
 
Prof. Dr. Bahattin ÇETİNDAĞ

E-posta :  bcetindag@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5950
kişisel web sayfası

Hidrojeoloji, Kuyu hidroliği, Jeotermal enerji
 resim_583.jpg
 
Prof. Dr. Zülfü GÜROCAK E-posta :  zgurocak@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5991
kişisel web sayfası
Engineering Geology, Rock Mechanics, Soil Mechanics
resim_376.jpg
 
Doktor Öğretim Üyesi Özlem
ÖZTEKİN OKAN
E-posta :  ooztekin@firat.edu.tr
oz_okan@hotmail.com

Tel : 424-2370000-5983
kişisel web sayfası
Hidrojeoloji, Su kimyası, Jeotermal enerji, Yeraltı suyu kirliliği
WhatsApp Image 2017-11-27 at 11.04.29.jpeg Arş. Gör. Dr. Mustafa KANIK E-posta :  mkanik@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000-5964
kişisel web sayfası
Uygulamalı Jeoloji

resim_1768.jpg
Arş. Gör. Yasemin ASLAN E-posta :  yaslan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5959
kişisel web sayfası
Mühendislik Jeolojisi, Kaya Mekaniği, Zemin Mekaniği, Jeofizik

 

Türkçe